ב"ה

גילוי: התאריך המדויק שבו יבוא משיח

שיעור לפרשת ויחי