ב"ה

גילוי: התאריך המדויק שבו יבוא משיח

שיעור לפרשת ויחי

איור אמנותי: ספירה לייטסטון.
איור אמנותי: ספירה לייטסטון.