ב"ה

הרבי הרצין ושאל: "איפה היית שנה שעברה"?

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

הרבי הרצין ושאל: "איפה היית שנה שעברה"?

הרבי הריי"צ דיבר על כוחה של מחשבה טובה. חסיד אחד התקשה להאמין בכך... סיפור מרתק על הכוח העוצמתי של המחשבות שלנו.