ב"ה

למה בית חולים? בית רפואה!

דיבור חיובי משפיע לטובה

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

למה בית חולים? בית רפואה!: דיבור חיובי משפיע לטובה

הרבי אמר לפרופסור רוטשטיין: החולים לא באים להיות חולים, הם באים להתרפא... הכוח של דיבור חיובי