ב"ה

הצדיק אמר לחסיד שלו: אתה היית בסך הכול הבנקאי

צדקה מביאה עשירות

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

הצדיק אמר לחסיד שלו: אתה היית בסך הכול הבנקאי: צדקה מביאה עשירות

אלוקים נותן לנו יותר כסף ממה שמגיע לנו לקבל, כדי שנעביר הלאה ונחלק אותו למי שצריך