ב"ה

הלוחם האמיץ שהכריע את המלחמה נכנע לפיתוי ואיבד הכל