ב"ה

סיפורים על תפילה

מקבץ סיפורים על תפילה, סידור התפילה ועוד.

בעל הפונדק הפשוט שהיה מתפלל כל היום
"מי יודע כמה חודשים יחלפו בטרם יגיע שוב יהודי תלמיד-חכם לפונדקי?" בכה בעל הפונדק. נחוש בדעתו שלא להניח להזדמנות זו להתחיל להתפלל כיאות לחמוק ממנו, תפס את הסידור ואת הפתקים והחל לרוץ
תפילה בשדה
מדוע נתקע תלמידו של הבעש"ט באמצע הדרך למז'יבוז'
טירחת הדרך הותירה עליו רושם, והוא עצם את עיניו לשעה קלה... שהפכה לשינה עמוקה. כשהוא פתח את עיניו כבר נראו כוכבים ברקיע
המחזור הפתוח
יתום יהודי חוזר לשורשים
הילד המבוהל רץ מיד אל בעל-האחוזה ושאלו לפשר הדבר. "מה איכפת לך האם זה נכון" ניסה בעל-האחוזה להרגיעו ולהסיח את דעתו
תפילה בחורבה
פעם הלך רבי יוסי בירושלים ונעצר להתפלל בחורבה בצד הדרך, שם הוא פגש את אליהו הנביא
תפילה ליד הקרמטוריום, לעילוי נשמת הוריי
וגם על הנקמה שלי בגרמנים
חיה ורדיגר, אשתו של חה"כ לשעבר אברהם ורדיגר, מספרת על השואה, על הארץ ועל הקשר של משפחה עם חב"ד והרבי
תפילתה של העגונה
"אז מדוע לא נכנסת לבית הדין כדי לשוחח עמנו?" לא הבין הרב. "מי אתם?" השיבה האישה. "אינכם אלא שליחים. אני מתפללת לאלוקים, בורא עולם. רק בידו נתון גורלי
התפילה שכמעט הביאה את המשיח
"עזרתי לאבות להתפלל. העמדתי את אברהם, רחצתי ידיו, המתנתי עד שסיים להתפלל והשכבתי אותו; כן עשיתי גם ליצחק וליעקב"
הצד השני של הסידור
החויה ששינתה את חייו של צייד הנאצים
למחרת קלטתי, להפתעתי הרבה, שאיש זה "השכיר" את הסידור לאנשים בתמורה למזון. אנשים נתנו לו את פיסת לחמם האחרונה בעבור שימוש של כמה דקות בסידור