לפניכם כמה פתגמים מן התלמוד. עליכם להשלים את החלק החסר... בהצלחה!