קוראים יקרים,

ספר "היום יום" הוא אוסף יחודי של פתגמים שערך הרבי לפני עשרות שנים. בהשגחה פרטית מופלאה, הפתגם היומי של יום הבחירות הקרב ובא (כ"ו אדר) עוסק ב..."מחלת המפלגות".

הרבי מביא ליום זה פתגם הפונה לצעירים שרוצים להתמסר לקירוב יהודים לתורה ומצוות. כדי לעשות זאת בהצלחה, עליהם להצטייד בשלושה כלים: אהבת ה', אהבת התורה, ואהבת ישראל, ואסור להם להתחשב עם "מחלת המפלגות".

"האמת הגמור הוא" נכתב בסיום הפתגם, "אשר לב ישראל הוא מעין מקור מים חיים."

חשוב להצביע ולהשפיע. זו ההזדמנות שלנו לשים בקלפי מפלגה שתפעל למען הערכים היהודיים החשובים לכולנו. אבל צריכים להיזהר ממחלת המפלגות.

לצערנו זו מחלה מדבקת. כשאנחנו מתחילים לייחס את עצמנו לקבוצות – אני שחור, אתה לבן, הוא סגול; היא שייכת לקבוצה הזו, וההיא בכלל לקבוצה הנגדית, ותוך זמן לא ארוך פורצות מריבות וסכסוכים שגורמים רק רע לכולם.

אז לפני, במהלך ואחרי הבחירות, הבה נברח ממחלת המפלגות ונתמקד באהבת ה', אהבת התורה ואהבת ישראל.

קריאה מהנה,

הרב מנדי קמינקר