קוראים יקרים,

היא הייתה אלמנה צעירה שנותרה לבדה. בעלה היקר נפל במלחמת יום כיפור, וכעת היה עליה להתמודד עם חינוך ילדיה היתומים שרצו לדעת: מדוע זה קרה? מדוע מת אביהם בקרב?

כבוד הרבי, היא כתבה לרבי מליובאוויטש זצ"ל. קשה לי לעמוד לבד מול עולם גדול ומעט אכזר... כיצד עלי להסביר לילדים שמות אביהם בקרב אף הוא רצון השם?

הרבי הציע לה לומר להם את האמת, כי האמת היא ההסבר הטוב ביותר.

תסבירם... שישנם נשמות טהורות כל כך שהשם יתברך רוצה שיהיו בשמים, לאחרי שהשלימו שליחותם בארץ והגינו על בני ישראל הדרים בארץ ישראל.

וכשהילדים יבינו את זה, הם גם יוכלו להבין שהקשר שלהם עם האבא, ה' יקום דמו, יימשך לנצח.

..בשמים הם ממליצים טוב על כל הקרובים אליהם ובפרט על הילדים שלהם ומבקשים מהשם שיצליחו הילדים בלימודם ובהנהגה [בהתנהגותם] וכולי.

וכשהילדים מתנהגים כן – הרי זה נחת ותענוג להנשמה שהיא חיה וקיימה [לנצח].

כל מילה נוספת, מיותרת.

מי יתן ונשמותיהם הטהורות של כל חיילי צה"ל שמתו על קידוש השם ימליצו טוב בעד כל עם ישראל, ושנזכה בקרוב ממש לגאולה השלימה ולתחיית המתים, אמן.

הרב מנדי קמינקר