מהו העץ המוזכר הכי הרבה בתנ"ך? לא, זהו לא עץ הגפן או עץ הזית... זהו עץ הארז. עץ שמובא תמיד כמשל ליופי ועוצמה מיוחדים. חישבו למשל על הפסוק אותו אנו אומרים בתפילות השבת: "צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון ישגה." הבה נלמד על מקומו של הארז במשכן, בבית המקדש ובהיסטוריה.

בחמישה חומשי תורה: מאפיינים של טהרה

נפתח באיזכור עץ הארז בחמישה חומשי תורה, שם הוא מובא כחלק מהליכי שונים שנועדו לטהר אנשים ובתים טמאים.

כאשר אדם לקה בצרעת והתרפא, עליו להביא קורבן מיוחד אל המשכן. "זאת1 תהיה תורת המצורע ביום טהרתו... וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע... ולקח למיטהר שתי ציפורים חיות טהורות, ועץ ארז ושני תולעת ואזוב." בעץ הארז היו משתמשים להזיית דם על המצורע כסימן לטהרתו. הליך דומה היה מבוצע על-מנת לטהר בית שלקה בצרעת.

גם אחד הרכיבים של הפרה האדומה, ששימש לטהר אדם שנטמא טומאת מת, היה עץ ארז.

וכאשר בלעם עמד מתפעם מול היופי של עם ישראל, הוא קרא ואמר2 : "מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל! כנחלים נטיו... כארזים עלי מים."

למרות שהדבר לא מוזכר במפורש בחומש, לפי דברי המדרש המשכן אף הוא היה עשוי מעצי ארזים:

"ומהיכן3 היו הקרשים (למשכן)? יעקב אבינו נטע אותם בשעה שירד למצרים, אמר לבניו, בני עתידים אתם להגאל מכאן, והקב"ה עתיד לומר לכם משאתם נגאלין שתעשו לו את המשכן, אלא עמדו ונטעו ארזים מעכשיו, שבשעה שיאמר לכם לעשות לו את המשכן יהיו הארזים מתוקנים לכם, מיד עמדו ונטעו ועשו כן."

ומהיכן השיג יעקב עצמו את עץ הארז? מהעץ שנטע סביו אברהם בבאר שבע4 !

בתים יפים מכינים מעצי ארז

המלכים בחרו בעצי הארזים לבנות להם ארמונות שכן היו אלו עצים חזקים ותמירים5 . אין זה פלא ששלמה המלך שבנה את בית המקדש הראשון, שלח שליחים מיוחדים ללבנון כדי להביא את ארזי הלבנון, מין ארזים משובח במיוחד. גם את מזבח הקטורת הוא ציפה בעצי ארזים6 .

למרות שהיו אלו עצים נדירים, שלמה הביא כמויות ענק של עצי ארז – וכן כסף וזהב – לירושלים עד שהם הפכו להיות מחזה נפוץ ושגרתי ברחובות הבירה7 .

גבוה, יפה, חזק

עץ הארז הפך להיות אות וסמל לחוזק ועוצמה, ולעתים רבות אנו מוצאים אותו כשהוא מוזכר לצד איזוב הקיר – הצמחיה הנמוכה והשפלה ביותר. פתגם מפורסם, שמגיע מן התלמוד8 , אומר "אם בארזים נפלה שלהבת – מה יעשו אזובי הקיר?" וכאשר עמדה לפרוץ מלחמה בין מלכות ישראל ויהודה, שלח המלך יהואש מכתב התראה בו הוא דימה את עוצמתו לארז, ואת כוחו של האוייב ל'חוח השדה', שיח קוצני ועלוב9 .

הצדיקים – ובני ישראל – נמשלו לארזים, עצים בעלי שורשים רבים ש"אפילו10 כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזות אותו ממקומו. כך ישראל שתולים בבית ה' ועתיד הקדוש ברוך הוא לקבץ אותם מארבע כנפות הארץ."

מכירים את הביטוי "בחור כארז?" הוא לקוח אף הוא מן המקורות, ב'שיר השירים11 ' שם נקרא בורא העולם בשם "בחור כארזים."

על יחודיותו של הארז אנו יכולים ללמוד מפתגם אחר של חכמינו זכרונם לברכה הקובע12 כי העולם לא היה ראוי להשתמש בארזים, וכי הם נבראו רק עבור בית המקדש.

בדרך כלל עץ הארז מזוהה עם ארזי הלבנון, עץ הארז הוא שם כולל המכיל כמה מינים. לפי דיעה אחת, אפילו עץ הזית מכונה בשם עץ ארז13 .

מסר לחיים

ברגעים הקשים ביותר של עם ישראל בגלות מצרים, הם היו נושאים את עיניהם ורואים את עצי הארזים שהביא יעקב מארץ ישראל. הייתה זו עבורם נחמה ותזכורת כי בסופו של דבר הם יזכו לבנות משכן לבורא העולם.

הרבי ציין14 כי גם בזמנים הקשים ביותר של עם ישראל, בתקופת הגלות, אנו יכולים למצוא נחמה בידיעה שזהו שלב זמני בלבד וכי מטרתנו היא לקחת את העולם ולעשות ממנו 'משכן'.

יהי רצון שבקרוב ממש נזכה לבניין בית המקדש השלישי.