ב"ה

ברכה בערב יום כיפור

ט תשרי תנש"א - 29 באוקטובר 1990

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

ברכה בערב יום כיפור: ט תשרי תנש"א - 29 באוקטובר 1990

הרבי מברך את הקהל בערב יום כיפור.