ב"ה

יום הולדתו של הרבי מוכר בארה"ב כ"יום החינוך". הרבי מסביר מהו חינוך טוב

י"א ניסן תשמ"ב - 4 באפריל 1982

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

תורת חיים: יום החינוך בארה"ב: י"א ניסן תשמ"ב - 4 באפריל 1982

כנציג תנועת חב"ד, היה לי הכבוד לקבל מנשיא ארצות הברית מכתב, המציין את יום י"א בניסן כ"יום החינוך". חינוך טוב מתחיל בשאלה: "למה נבראתי"? והתשובה על כך: "אני נבראתי לשמש את קוני"