ימים ספורים לפני חג הפסח, כשההכנות נכנסות לשיאן, היו אלפי חסידים נוהרים לברוקלין שבניו-יורק כדי לחגוג את יום הולדתו של הרבי, בי"א בניסן. נכון, החג עומד להיכנס בעוד כ-72 שעות וההכנות רבות, אך האם אפשר שלא להצטרף לחגיגה? החסידים, רבים מהם שהקדישו את חייהם למשימת השליחות אותה לימד הרבי, באו להשתתף ולשמוח, ולאחל לרבי איחולים מעומק לבב.

בי"א בניסן הרבי היה עורך התוועדות, מזכיר את חג הפסח הקרב ובא ומעודד את החסידים לספק את צרכי החג לנזקקים, וקורא להגביר את הפעולות למען עם ישראל כולו.

ביום מיוחד זה, הבה נוסיף מצווה ומעשה טוב. נזמין משפחה נזקקת אלינו הביתה לליל הסדר; נביא את שמחת החג לאלו הזקוקים לה כל-כך, ויחד נביא טוב וחסד לעולם ונביא את המשיח.

לפניכם קטעי וידאו שונים מי"א ניסן אצל הרבי.