אחת ממצוות חג הסוכות היא נטילת ארבעת המינים. אנו נוטלים לולב, אתרוג, הדס וערבה, מברכים עליהם ומנענעים אותם יחדיו. (ראו כאן למדריך מפורט כיצד עושים זאת). אך היכן אפשר לרכוש את ארבעת המינים? וכיצד נוכל לוודא שהם אכן כשרים?

היכן רוכשים ארבעת המינים

הבה נתחיל בשאלה הפשוטה: היכן ניתן לרכוש את ארבעת המינים?

ובכן, אם אתם גרים בארץ, סביר מאוד שתוכלו לרכוש את ארבעת המינים בחנות יודאיקה סמוכה לביתכם. בנוסף לכך, במקומות רבים ברחבי הארץ נערכים שווקים מיוחדים בהם ניתן לרכוש הכול לקראת חג הסוכות ("שוק ארבעת המינים").

אבל חשוב מאוד לרכוש את ארבעת המינים רק ממקור מוסמך, או לוודא שהם חתומים עם חותמת כשרות. מדוע? כי בשוק נפוצים אתרוגים רבים הבאים מעצים מורכבים. בשל העובדה שאתרוג 'טהור' הוא פרי רגיש במיוחד, ישנם חקלאים שמרכיבים את עץ האתרוג עם עץ לימון ובכך משביחים את הפרי. אתרוג שהוא חצי אתרוג וחצי לימון, כמובן שלא לקיים עמו את מצוות החג.

עוד נקודה חשובה: בהמשך תוכלו למצוא כמה מאפיינים לארבעה מינים כשרים ושאינם כאלה, אך ישנם הלכות רבות נוספות הכרוכות בכך. לפיכך, אם אתם לא מתמצאים בהלכות אלו, תוכלו לרכוש סט מוכן ממקור מוסמך, או להראות את הסט שרכשתם לרב המקומי כדי שהוא יוודא את כשרותו.

👈 בתי חב"ד ברחבי הארץ והעולם מציעים את האפשרות לרכוש ארבעת המינים מהודרים באחריות. לחצו כאן כדי להזמין את ארבעת המינים בצורה מקוונת מבית חב"ד הקרוב אליכם.

מה צריך לבדוק לפני שקונים ארבעת המינים?

הנה, בקצרה, כמה דברים עליהם חשוב להקפיד ברכישת ארבעת המינים.

לולב: עליו של הלולב כפולים, והעלה האמצעי מכונה בשם תיומת. יש להקפיד שהעלה האמצעי יהיה סגור לכל ארכו. על הלולב להיות ישר, לפחות בגודל 32 ס"מ, ולהיות גבוה לפחות ב-8 ס"מ מההדסים והערבות.

אתרוג: כאמור, על האתרוג להיות לא מורכב. האתרוג צריך להיות שלם – אם קיים בו חסר כלשהו, הוא פסול. אם נפל פיטמו של האתרוג (באתרוג שגדל עם פיטם) האתרוג פסול, וכמו-כן כאשר קוטפים את האתרוג יש לוודא שהחלק המחבר אותו לענף נשאר מחובר לאתרוג. אם הוא נעקר במלואו, האתרוג נפסל. אם האתרוג גדל בארץ יש לוודא שהופרשו ממנו תרומות ומעשרות, וכדומה. צורתו האידיאלית של האתרוג היא כמו מגדל: רחב בבסיסו, וצר בראשו.

הדסים: על ההדס להיות משולש, כלומר ששלושה עלים בגובה זהה יוצאים משדרת ההדס. גובה ההדס המינימלי: 24 ס"מ.

ערבה: על הערבה אף היא להיות בגובה 24 ס"מ. יש לקחת ערבה טריה, ולא ערבה יבשה. ערבה שיבשו רוב עליה – פסולה.

לסיכומו של דבר

כאמור, אלו הן רק מקצת מן ההלכות הכרוכות בארבעת המינים. בכל מצווה, ובמיוחד במצווה זו, אנו משתדלים לרכוש את האביזרים המהודרים ביותר כדי לכבד את בורא העולם. עוד בנושא ראו: אייפון או אתרוג?