ידידים יקרים,

זמן קצר לאחר פטירת חותנו הרבי הקודם מליובאוויטש, התבטא הרבי ואמר: "השמש מאירה תמיד. גם כאשר היא לא מאירה בחציו האחד של כדור הארץ, היא מאירה בחציו האחר. יתירה מכך, גם בחצי הכדור בו שורר לילה מאירה השמש דרך הכוכבים.

"כך גם הרבי, גם לאחר פטירתו הוא נמצא ומאיר על-ידי הכוכבים - נשמות ישראל, ובאמצעותם הוא מאיר לכל העולם כולו."

במשך עשרות שנות מנהיגותו נגע הרבי בחייהם של מאות אלפים. הוא לימד תורה, יעץ, עודד והעניק משמעות לחייהם. הוא אהב כל יהודי, כאב בכאבו ושמח בשמחתו.

גם כעת הרבי ממשיך לגעת בחייהם של מאות ואלפים אך הפעם התפקיד מוטל עלינו. בין אם זכינו לראות את הרבי, להתכתב עמו או ללמוד מתורתו, אנו חייבים להיות ה'כוכבים שמעבירים לעולם כולו את אהבתו המדבקת של הרבי לעם ישראל, לתורת ישראל ולארץ ישראל.

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו ביום מיוחד זה. נצלו את קדושתו של היום כדי להוסיף בלימוד תורה, אמירת תפילה נוספת ונתינה לצדקה. מי יתן ובזכות מיליוני המעשים הטובים מכל רחבי העולם נזכה לביאתו של המשיח בקרוב ממש, אזי נזכה להתאחד שוב עם הרבי ועם יקירינו.