המילה 'חלה' מזוהה יותר עם הלחמים הקלועים אותם אנו אוכלים בשבת ובחג. אך למעשה, מילה זו משמשת בעיקר כדי להגדיר מצווה מיוחדת שיש לקיים בעת הכנת בצק.

הכירו את מצוות הפרשת חלה.

המצווה מופיעה בספר במדבר, פרק טו:

"בבואכם אל הארץ.. והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה', ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה... מראשית עריסותיכם תתנו לה' תרומה לדורותיכם."

מצוות הפרשה חלה היא אחת מ-613 המצוות שבני-ישראל הצטוו בהן, אך היא אחת משלושת המצוות המיוחדות של נשים ובנות (המצוות האחרות הן הדלקת נרות שבת וחג ודיני טהרת המשפחה). במשך מאות שנים, תוך שהן אפו והכינו בצק ללחם עבור משפחותיהן, הפרישו הנשים היהודיות חלה מן הבצק.

מדוע מפרישים חלה?

בזמן שבית המקדש קיים, חלק קטן מהבצק היה ניתן לכהנים, אותם אנשים שהקדישו את חייהם לעבודת הבורא. גם כיום, כשבית המקדש חרב, ממשיכים להפריש את החלה (על כך ראו בהמשך).

בנוסף למטרתה של החלה כמתנה עבור הכהן, טמון בה רעיון נפלא: כל מה שיש לנו הוא מתנה מאת האלוקים. כשאנו מכינים בצק ללחם, אנו מפרישים חלק קטן לאלוקים כהכרה במתנות שהוא מעניק לנו בחסדו.

התורה קוראת לחלה במילים "ראשית עריסותיכם", כלומר שיש להפריש את החלק הטוב ביותר שבעיסה. כך גם בחיי היומיום, למרות שבכמות מדובר בזמן קצר למדי, עלינו להקדיש את החלק הטוב ביותר – את הרגעים בהם אנו מתעוררים בבוקר – לבורא העולם.

מצוות הפרשה חלה כיום

בימים אלו, לאחר חורבן בית המקדש, הכהנים לא נמצאים במצב הטהרה המקסימלי ולפיכך לא ניתן לתת להם את החלה. עם זאת, אנו ממשיכים להפריש את החלה מתוך ציפיה ותקווה שבית המקדש ישוב ויבנה בקרוב ממש.

בחלק הבצק המופרש לא עושים שימוש אלא שורפים אותו.

מצוות הפרשת החלה היא חלק מ-613 המצוות ומוטלת על כל יהודי. עם זאת, במשך מאות שנים היו אלו הנשים שהפרישו את החלה ולפיכך מצווה זו היא מיוחדת לנשים. היא גם מסמלת את שמירת הכשרות; האישה היהודיה, שבמקרים רבים זו שמבשלת ואחראית על המזון בביתה, היא זו שבידה הופקדה המצווה הגדולה של שמירת הכשרות בבית.

כיצד מפרישים חלה

כדי להפריש חלה, על הבצק להיות:

* מורכב מקמח העשוי לפחות מאחד מחמשת מיני דגן – חיטה, שעורה, שיבולת שועל, כוסמין ושיפון...

* ...שמורכב מרובו במים. בצק שעשוי מנוזלים אחרים כגון מיצים, ביצים וכדומה, יש להפריש ממנו חלה ללא ברכה אך קודם לכן להוסיף מעט מים לבצק.

* כמו-כן, הבצק צריך להיות עבה דיו ומתאים להכנת לחם, בשונה מבלילה רכה המשמשת להכנת עוגות.

* על הקמח לשקול לפחות 1.230 ק"ג. אם מכינים את הבצק בקערות נפרדות, יש לחבר את כל העיסות יחדיו לפני ההפרשה ואמירת הברכה.

כשמפרישים את החלה, פותחים באמירת הברכה:

"ברוך אתה אד-ני א-לוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להפריש חלה."

לאחר-מכן נוטלים חלק קטן מהבצק ואומרים "זו חלה."

כאמור, יש לשרוף את החלה. ניתן לעטוף את הבצק בנייר כסף ולשרוף זאת על הכיריים או בתנור. עם זאת, בעת שריפת החלה בתנור אין להשתמש בו לאפיה או צליה.

סרטון: כיצד מפרישים חלה?

צפו בסרטון כיצד מפרישים חלה בהפקת "יהדותון"