שני סוגי שוטים ישנם:

הגלגל חוזר בעולם.

זה שיושב על הגלגל וצוחק הוא טיפש. שוטה, מה אתה צוחק? הרי זה גלגל בלבד.

זה שיושב תחת לגלגל ובוכה אף הוא טיפש. מה אתה בוכה? הרי הגלגל חוזר.

כשאדם עשיר ונמצא על הגלגל, עליו לזכור שזהו רק גלגל. העושר לא יישאר לנצח, אך פסוק חומש, פסוק תהלים ועשיית טובה לזולת הן דבר שיוותר לעד וישא פירות ופירי פירות גם לדורות הבאים.