ב"ה

המטרה כיום: הפצה

כ' חשוון ה'תשמ"ה - 15 בנומבר 1984

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

המטרה כיום: הפצה: כ' חשוון ה'תשמ"ה - 15 בנומבר 1984

"אימתי קאתי מר לכשיפוצו מעיינותיך חוצה" נאמר לבעל שם טוב. כיום כל אחד מאיתנו מצווה לעשות כל שביכולתו כדי להפיץ את מעיינות החסידות.