ב"ה

שישה רעיונות מתורתו של הרבי

תורת חיים:
יו"ד שבט תשמ"ו - 20 בינואר,1986
המאמר החסידי הפותח בציטוט משיר השירים, בו מצהיר בורא העולם: "באתי לגני", עוסק בכך שהשכינה האלוקית שרתה בעולם הזה, ורק לאחר מאורעות שונים הסתלקה השכינה מהארץ לרקיע. מעשיהם הטובים של אברהם אבינו וממשיכיו המשיכו את השכינה לעולם. למרות שאירועים שונים גרמו לשכינה להסתלק שוב, אנו יכולים לגלות את מציאותו של האלוקים בעולם הזה.
תורת חיים:
יו"ד שבט תשמ"ו - 20 בינואר 1986
אדם עלול לחשוב שעליו לתקן את עצמו בטרם יעסוק בתיקון העולם. אך התורה מצווה עלינו להפוך את העולם לגן יפהפה עבור האלוקים, וכי משימה זו נמצאת בעדיפות ראשונה. האלוקים מעניק כח לכל אדם לעסוק בשתי משימות אלו בו-זמנית, כפי שעשה זאת הרבי הקודם, מורי וחמי.
המטרה כיום: הפצה
כ' חשוון ה'תשמ"ה - 15 בנומבר 1984
"אימתי קאתי מר לכשיפוצו מעיינותיך חוצה" נאמר לבעל שם טוב. כיום כל אחד מאיתנו מצווה לעשות כל שביכולתו כדי להפיץ את מעיינות החסידות.
תורת חיים: לעמל יולד
י"א ניסן תשל"ב - 26 במרץ 1972
המטרה לשמה נברא האדם - וכן העם היהודי בפרט - היא כדי לעמול, ולהגיע להישגים באמצעות עמל. הסיבה שאלוקים ברא כך את העולם היא מכיון שהאדם בטבעו רוצה לקבל דבר עליו עמל והתייגע, ולא "לחם חינם".
אבא, היכן אתה?!
וידאו | 8:18
אבא, היכן אתה?!
ט"ו שבט תשל"ט - 12 בפברואר 1979
מדוע אנו נמצאים בגלות? על כך מובא משל לאב המתחבא מבנו, כדי לעורר בבנו רצון עז למצוא את אביו ולהתקרב אליו שוב. אך לאחר זמן רב כל-כך, הבן עלול להפסיק בחיפושים! הוא עלול לשכוח בכלל כי יש לו אבא. יתכן כי היהודי יוסיף ויקיים את המצוות, אך לא ישתוקק ליחסים מלאי משמעות עם הבורא. האלוקים ברא את האדם מוגבל, ונראה כי אין ביכולתו להתמודד עם הגלות. באמצעות השמחה ניתן לפרוץ את גדרות חושך הגלות.
תורת חיים: למות במסירות נפש, או לחיות במסירות נפש?
כ' מנחם אב תשמ"ה - 7 באוגוסט 1985
אלוקים רוצה שהעולם הזה יהפוך למשכן עבורו. ניתן לקיים תפקיד זה רק באמצעות אדם חי. אל לו לאדם לשאוף לצאת מן העולם הזה, אלא להגן על חייו ולהקדיש אותם לרומם את העולם שסביבו. יש לשמור על הגוף לא כמטרה, אלא כאמצעי לשרת את הבורא בדרך זו.
תורת חיים: האם היהודיה
ו' תשרי תשמ"א - 16 בספטמבר 1980
שרה, האם היהודיה הראשונה, היא דוגמא מצויינת לכח הרב הטמון בידי האישה להשפיע על משפחתה ועל העם כולו. היא הייתה זו שחינכה את יצחק, ונטעה בלבו את היסודות לעמוד מול כל הנסיונות. כאשר רבי יוחנן בן זכאי רצה לשבח את תלמידו, הוא אמר "אשרי יולדתו"! ובכך ייחס את הצלחתו לאם התלמיד.