דבר האמן: כשבני ישראל יצאו ממצרים, בורא העולם נסע לפניהם בעמוד ענן ביום ובעמוד אש לילה.