דברי האמנית: את העולם וכל יצוריו ניתן לדמות לנורה. כשם שנורה צריכה אור קבוע כדי לדלוק, כל נברא צריך צינור ישיר של אנרגיה המגיע מבורא העולם כדי להתקיים. ציור זה מבטא את הקשר התמידי בין בורא העולם ואנחנו, ואנחנו ובורא העולם.