דברי האמנית: בכל ציור, מרכיב חשוב הוא האור. בציור הזה, האור מגיע מהצדיק בעצמו. הוא הערוץ דרכו אנו יכולים לראות את האלוקי, כמו ראי... האין זה נפלא?