דברי האמנית: הרבי הרש"ב אמר פעם שאנו יכולים להבין את ספר התניא כמו עז המסתכלת על הירח. הדבר מתאים לפליאה שנוצרת בקרבנו כשאנו מסתכלים על הבריאה שסביבנו.