דברי האמן:
הרמב"ם בספרו מצייר כיצד נראתה המנורה בבית המקדש. כאן בעיבוד ליצירת אמנות