ב"ה

פרשת ברכה

פרשת וזאת הברכה: משה מברך את העם ונפטר לבית עולמו
מה קורה בפרשת השבוע
בטרם מותו, מברך משה את בני ישראל. לפני הברכה הוא אומר דברי שבח לבורא העולם על שנתן לבניו את התורה במעמד רווי הוד על הר סיני
רמזים וגימטריאות לפרשת וזאת הברכה
איך שבט גד מסתתר ב...תפילין של ראש? איך יהושע מסתתר בתפילת עלינו לשבח? ועוד רמזים וגימטריאות לפרשת ברכה.
שבור ושלם
מי יותר חשוב - התורה או היהודי? ומה הקשר לשבירת הלוחות?
התורה האולטימטיבית, כפי שאלוקים באמת רצה שתהיה מתקבלת, יכלה להיכנס רק מרגע שמשה הקריב אותה למען בני עמו
האם משה כתב את סיפור פטירתו שלו?
בסוף פרשת וזאת הברכה מופיעים שמונה פסוקים המתארים את פטירתו של משה רבינו. אך אם את כל חמשת חומשי התורה כתב משה רבינו בעצמו, כיצד הוא כתב את סיפור פטירתו שלו?
סידרת שיעורי אודיו: לחיות עם הזמן
סדר הקריאה עבור ברכה
כ״ב. תשרי ה׳תשפ״ה
אוקטובר 24, 2024

הפטרה:
Joshua א:א-י״ח
פרשת וזאת הברכה: משה מברך את העם ונפטר לבית עולמו

בטרם מותו, מברך משה את בני ישראל. לפני הברכה הוא אומר דברי שבח לבורא העולם על שנתן לבניו את התורה במעמד רווי הוד על הר סיני, "תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב."

(ברכות השבטים מופיעות בתורה בלשון סתומה. להלן משולבים כמה פירושים מתוך פרשנותו של רש"י על המקרא).

דף זה מופיע בשפות אחרות