ב"ה

כך אמצא את שליחות חיי

כיצד אדם יודע מה תפקידו בעולם? למה יש אנשים שמייאשים אותנו בדרך?

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

כך אמצא את שליחות חיי: כיצד אדם יודע מה תפקידו בעולם? למה יש אנשים שמייאשים אותנו בדרך?

כיצד אדם יודע מה תפקידו בעולם? למה יש אנשים שמייאשים אותנו בדרך? ולמה לא תמיד אנו מזהים מיד את הייעוד שלנו? ההבדל בין המרגלים ששלח משה רבינו ונכשלו, לעומת השליחים ששלח יהושע בדור שלאחריו ונחלו הצלחה גדולה - מלמד אותנו את הגישה הפנימית בנפש שתוכל להביא אותנו אל מימוש השליחות האישית שלנו בחיים, מתוך עונג ושמחה

הוסיפו תגובה