ב"ה

שלח לך מרגלות: מה אם היו נשלחות 12 מרגלות?

הדרך לשוויון עוצרת בתחנות מפתיעות

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

שלח לך מרגלות: מה אם היו נשלחות 12 מרגלות?: הדרך לשוויון עוצרת בתחנות מפתיעות

מה היה קורה אם משה היה שולח 12 מרגלות? למה נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא, אבל חייבות במצוות לא תעשה שהזמן גרמא? ומדוע דוד המלך זקוק לתוספת הייחוס של רות? שיעור לפרשת שלח, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
mekorot shlach 5780  
shlach 5780