ב"ה

תעניות - פרק א

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

תעניות - פרק א

מצוות הזעקה והתענית; תענית ציבור ותענית יחיד

הוסיפו תגובה