ב"ה

תעניות

22:00
מצוות הזעקה והתענית; תענית ציבור ותענית יחיד
לצפיה
19:35
צרות הציבור שמצריכות זעקה ותענית
לצפיה
13:47
סדר התעניות בעקבות בצורת
לצפיה
13:55
התפילות בימי התעניות בעקבות בצורת
לצפיה
24:48
ימי התעניות הקבועים במועדי השנה
לצפיה