ב"ה

עין בעין: מעשי טוב וחסד

י"ב חשון תשנ"ב - 20 באוקטובר 1991, כ"א אייר תנש"א - 5 במאי 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

עין בעין: מעשי טוב וחסד: י"ב חשון תשנ"ב - 20 באוקטובר 1991, כ"א אייר תנש"א - 5 במאי 1991

לכתב הסי. אן. אן.: משיח מוכן לבוא. עלינו להוסיף במעשי טוב וחסד. לילד קטן: תן דולר זה לצדקה על-מנת שמשיח יבוא מהר יותר.

הוסיפו תגובה