ב"ה

תורת חיים: האסור אסור והמותר מיותר

י"ט כסלו תשמ"ה - 14 בדצמבר 1984

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

תורת חיים: האסור אסור והמותר מיותר: י"ט כסלו תשמ"ה - 14 בדצמבר 1984

סתירה לכאורה בדברי הרמב"ם, מיושבת ברוח אימרה חסידית: "האסור אסור, והמותר מיותר".

הוסיפו תגובה