ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 135

6:06
י"ט כסלו תשמ"ה - 14 בדצמבר 1984
סתירה לכאורה בדברי הרמב"ם, מיושבת ברוח אימרה חסידית: "האסור אסור, והמותר מיותר".
לצפיה
2:52
מוצאי חג הפסח תשמ"ז - 21 באפריל 1987
בצאת חג הפסח, הרבי מחלק כוס של ברכה לנאספים.
לצפיה
1:29
י"ב חשון תשנ"ב - 20 באוקטובר 1991, כ"א אייר תנש"א - 5 במאי 1991
לכתב הסי. אן. אן.: משיח מוכן לבוא. עלינו להוסיף במעשי טוב וחסד. לילד קטן: תן דולר זה לצדקה על-מנת שמשיח יבוא מהר יותר.
לצפיה
5:18
ברלין, בסביבות 1928
בברלין, הרבי פגש איש עסקים בשם יצחק מאיר פרסטנברג. הרב יחזקאל בסר, מאגודת ישראל בארה"ב, שמע ממנו את זכרונותיו
לצפיה