ב"ה

ביטחון פיזי וביטחון כלכלי: מאיפה מתחילים?

השיעור השבועי לפרשת בהר

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

ביטחון פיזי וביטחון כלכלי: מאיפה מתחילים?: השיעור השבועי לפרשת בהר

יזה היגיון כלכלי יש בהשבתת המשק לשנה שלמה בזמן השמיטה? איך מברכים על הלחם אותה ברכה שתיקן משה על המן שירד מהשמים? וכיצד אחד מהרוגי מירון דאג משמים לאברך שקיבל החלטה לעילוי נשמתו? שיעור לפרשת בהר בארץ ישראל, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
mekorot behar 5782  
behar 5782