הרב נחום סטילרמן הוא מגייס כספים מוכשר למטרות צדקה ומוסדות יהודיים שונים. כנער בשלהי שנות החמישים, ניהל משלוחים למכולת של אביו בברוקלין, ניו יורק. עם לקוחותיו נמנתה הרבנית חנה שניאורסון, אימו של הרבי. הרבנית נהנתה לדבר אתו, ובאחת הפעמים הוא החליט לשאול אותה שאלה. הוא לא ידע שהיא תעביר את השאלה לרבי...