בחיבור "אגרת התשובה" מסביר אדמו"ר הזקן כי ישנן שתי דרגות של תשובה. בעוד שהראשונה מביאה לשינוי בהתנהגותו של האדם, הרמה השנייה והגבוהה יותר הופכת את כל עולמו הפנימי.

דרגת התשובה העמוקה יותר פירושה שכל מה שלא נשיג בהתקרבות לאלוקים, עדיין איננו השיא; בכל יום מחדש אפשר להשיג יותר, קרוב יותר וגבוה יותר. ככל שמשיגים את גדולתו של אלוקים, כך מרגישים כאב חזק יותר על הריחוק שלנו ממנו – כי אלוקים הוא אינסופי.