Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה

יותר מתרומה

עם הרב גרשון לידר

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

יותר מתרומה: עם הרב גרשון לידר

ב-1975 הקים הרב יקותיאל יהודה הלברשטאם, האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג, בית רפואה ללא כוונת רווח בנתניה. הוא מינה את הרב גרשון לידר לפקח על הפרויקט בעודו נמצא בשלבים הראשונים של הפיתוח, ואחר כך למנהל בית הרפואה. כחלק ממאמצי ההקמה, חברי ועדת גיוס הכספים של המרכז הרפואי ביקרו אצל הרבי, כדי לבקש את עזרתו ועצתו.

הוסיפו תגובה