ב"ה

אמירת קדיש

כ"ב שבט תנש"א - 15 בפברואר 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

אמירת קדיש: כ"ב שבט תנש"א - 15 בפברואר 1991

הרבי מתפלל ואומר קדיש לעילוי נשמת אשתו הרבנית חיה מושקא עליה השלום.

הוסיפו תגובה