ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 650

1:58
כ"ב שבט תנש"א - 15 בפברואר 1991
הרבי מתפלל ואומר קדיש לעילוי נשמת אשתו הרבנית חיה מושקא עליה השלום.
לצפיה
1:35
כ"ב אלול תשמ"ח - 4 בספטמבר 1988
שמעתי שבעלך מבקר את בנך ולומד עמו בכל יום...
לצפיה
4:42
שם רוקח, קרוב משפחה של הרבי והרבנית, מספר על הקשר בין הוריו והרבנית וגם על פעם בה קשר זה הציל חיים.
לצפיה