ב"ה

הנשים לא חטאו בחטא העגל, וגם היום...

יו"ד שבט תשט"ז - 23 בינואר 1956

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

הנשים לא חטאו בחטא העגל, וגם היום...: יו"ד שבט תשט"ז - 23 בינואר 1956

בזמן חטא העגל הנשים לא חטאו, וגם היום הן לא משתחוות לכל ה"פסלים"...

הוסיפו תגובה