ב"ה

חלוקת קיצורים והערות על התניא

כ"ח אלול תשמ"ט - 28 בספטמבר 1988

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

חלוקת קיצורים והערות על התניא: כ"ח אלול תשמ"ט - 28 בספטמבר 1988

לרגל יום ההולדת של הצמח צדק, הרבי מחלק קונטרס קיצורים והערות של הצמח צדק על התניא.

הוסיפו תגובה