ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

7:28
י"ט כסלו תשל"ב - 7 בדצמבר 1971
אדמו"ר הזקן סיפור כי הוא השתחרר מבית הכלא באומרו את הפסוק "פדה בשלום נפשי". על פי התלמוד, פסוק זה רומז ל-3 סוגי פדיות: על ידי לימוד תורה, התעסקות בגמילות חסדים ותפילה בציבור.
לצפיה
2:38
כ"ח אלול תשמ"ט - 28 בספטמבר 1988
לרגל יום ההולדת של הצמח צדק, הרבי מחלק קונטרס קיצורים והערות של הצמח צדק על התניא.
לצפיה
5:06
מר ברנרד פרין מספר על הפרוייקט המיוחד אליו הוא התמנה על-ידי הרבי - תרגום התניא.
לצפיה