ב"ה

פדה בשלום: 3 פדיות

י"ט כסלו תשל"ב - 7 בדצמבר 1971

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

פדה בשלום: 3 פדיות: י"ט כסלו תשל"ב - 7 בדצמבר 1971

אדמו"ר הזקן סיפור כי הוא השתחרר מבית הכלא באומרו את הפסוק "פדה בשלום נפשי". על פי התלמוד, פסוק זה רומז ל-3 סוגי פדיות: על ידי לימוד תורה, התעסקות בגמילות חסדים ותפילה בציבור.

הוסיפו תגובה