ב"ה

ניגון "ניעט ניעט"

י"ט כסלו תשמ"ז • 21 בדצמבר 1986

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

ניגון "ניעט ניעט": י"ט כסלו תשמ"ז • 21 בדצמבר 1986

ניגון זה בשפה הרוסית חובר על ידי החסיד ר' מיכאל דבורקין, חסיד מפורסם, לכבוד שחרורו של הרבי הריי"צ מהמאסר הסובייטי בשנת 1927, תוכן מילות השיר "אנו לא מפחדים מאף-אחד - אלא מאלוקים אחד".

הוסיפו תגובה