ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תוכנית 459

כ"ד סיוון תשמ"ו • 1 ביולי 1986
בלעם, נביא לא יהודי - זומן על ידי מלך מואב לקלל את העם היהודי בהיותו במדבר. הוא הסכים ללכת, אבל הזהיר שהוא לא יכול לקלל כלום מלבד מה שהקב"ה ישים בפיו. בסופו של הדבר, בלעם ניבא עתיד מזהיר לעם במקום לקלל.
לצפיה
י"ט כסלו תשמ"ז • 21 בדצמבר 1986
ניגון זה בשפה הרוסית חובר על ידי החסיד ר' מיכאל דבורקין, חסיד מפורסם, לכבוד שחרורו של הרבי הריי"צ מהמאסר הסובייטי בשנת 1927, תוכן מילות השיר "אנו לא מפחדים מאף-אחד - אלא מאלוקים אחד".
לצפיה
הרב יעקב בידרמן, מנהל חב"ד באוסטריה, גילה שהוא לא השליח הראשון לוינה. למעלה משני עשורים לפני הגעתו, הרבי שלח לשם מישהו אחר.
לצפיה