ב"ה

רק את דבריו של האלוקים

כ"ד סיוון תשמ"ו • 1 ביולי 1986

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

רק את דבריו של האלוקים: כ"ד סיוון תשמ"ו • 1 ביולי 1986

בלעם, נביא לא יהודי - זומן על ידי מלך מואב לקלל את העם היהודי בהיותו במדבר. הוא הסכים ללכת, אבל הזהיר שהוא לא יכול לקלל כלום מלבד מה שהקב"ה ישים בפיו. בסופו של הדבר, בלעם ניבא עתיד מזהיר לעם במקום לקלל.

הוסיפו תגובה