ב"ה

ברכה לבד לא מספיקה

כ"ז שבט תשמ"ח - 15 בפברואר 1988

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

ברכה לבד לא מספיקה: כ"ז שבט תשמ"ח - 15 בפברואר 1988

התלמוד אומר כי ברכה היא מלשון "המבריך את הגפן". אין להסתפק בברכה לבד, יש לזרוע, לחרוש וגם לקצור.

הוסיפו תגובה