ב"ה

דוגמה מאירה

כ"ח כסליו תשמ"ג - 14 בדצמבר 1982

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

דוגמה מאירה: כ"ח כסליו תשמ"ג - 14 בדצמבר 1982

חג החנוכה מציין את היום בו חנכו מחדש את בית המקדש. זהו גם חג בו עלינו לחדש את קיום התורה והמצוות שלנו בחיות והתלהבות מחודשת.

הוסיפו תגובה