ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 432

כ"ח כסליו תשמ"ג - 14 בדצמבר 1982
חג החנוכה מציין את היום בו חנכו מחדש את בית המקדש. זהו גם חג בו עלינו לחדש את קיום התורה והמצוות שלנו בחיות והתלהבות מחודשת.
לצפיה
י"ט כסלו תשמ"ז - 21 בדצמבר 1986
שבועיים לפני הניצחון במשפט הספרים, החסידים שרים "דידן נצח" בהתוועדות עם הרבי.
לצפיה
כ"ז שבט תשמ"ח - 15 בפברואר 1988
התלמוד אומר כי ברכה היא מלשון "המבריך את הגפן". אין להסתפק בברכה לבד, יש לזרוע, לחרוש וגם לקצור.
לצפיה