ב"ה

בתקווה לחג פסח קצר יותר

י"ז אדר תנש"א - 3 במרץ 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

בתקווה לחג פסח קצר יותר: י"ז אדר תנש"א - 3 במרץ 1991

הרבי מקבל ספר העוסק בדיני פסח ומאחל כי בקרוב משיח יבוא ולא נזדקק לעסוק בדיני פסח החלים בחוץ לארץ.

הוסיפו תגובה