ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 394

כ' כסליו תשל"ז - 12 בדצמבר 1976
הרבי מציע להדפיס את סידרת המאמרים המפורסמת "בשעה שהקדימו תער"ב". סידרה זו נכתבה על ידי הרבי הרש"ב, והיא מכילה רעיונות עמוקים מאוד מן החסידות.
לצפיה
י"א ניסן תשמ"ג - 25 במרץ 1983
בסיומה של התוועדות, הרבי מחלק דולרים לצדקה ל'טנקיסטים' שיוצאים להפיץ יהדות באמצעות טנקי המצוות.
לצפיה
י"ז אדר תנש"א - 3 במרץ 1991
הרבי מקבל ספר העוסק בדיני פסח ומאחל כי בקרוב משיח יבוא ולא נזדקק לעסוק בדיני פסח החלים בחוץ לארץ.
לצפיה
הרב דן יואל ליווי, מנהל ארגון הכשרות או.קיי., מספר על הוראותיו של הרבי כיצד לעבוד עם ארגונים יהודיים נוספים.
לצפיה